Voor 50€/jaar geeft u een kind een toekomst!

Steun hen, doe een gift!

Naar Home pagina

Kinderen en jongeren met een mentale beperking uit de "Special Education School" van Weliwita (Rohini's place)

Onze leuze, onze drijfveer is: mensen helpen die door niemand anders geholpen worden.

Onderwijs voor alle kinderen

Sinds onze oprichting is onze missie en prioriteit steeds dezelfde gebleven: kinderen en jongeren van kansarme families steunen zodat zij kwaliteitsvol onderwijs kunnen volgen en later een volwaardige job kunnen vinden.

Wij bieden vandaag financiële hulp voor schoolgeld, uniformen en schoolbenodigdheden aan meer dan 700 kinderen en jongeren.

Wij geloven dat onderwijs de hoeksteen is van een betere toekomst en de sleutel om de cirkel van armoede te doorbreken.

Thuis

Die kinderen en jongeren hebben ook eten en een thuis nodig. Daarom zetten we projecten op om de lokale gemeenschappen meer algemeen te ondersteunen.

We hielpen bijvoorbeeld vissersfamilies met nieuwe boten en vissersmateriaal en bijna jaarlijks ondersteunen we kleine bouwprojecten zoals toiletten en wasplaatsen in scholen en dorpen.

We ondersteunen ook vrouwenprojecten en zelfhulpgroepen en een project voor biologische teelt van rijst, groenten en fruit.

Medische steun

Al vlug werd duidelijk dat de meest behoeftige personen het ook zeer moeilijk hebben om hun medische kosten en die van hun kinderen en gezinsleden te betalen.

Daarom zetten we projecten op om financieel bij te springen bij ziekte, handicap of ongeluk.

We ondersteunen bijvoorbeeld een schooltje voor mentaal zwakke kinderen en helpen een opvangtehuis voor psychiatrische patiënten met voeding en medicatie.

We ondersteunen vandaag meer dan 70 zwaar zieke personen, gehandicapten of personen die een ongeluk hadden.

Tsunami

Alhoewel dit niet onze doelstelling is, zorgden we voor noodhulp aan de tsunamislachtoffers van de gemeenschappen die we al ondersteunden. Bij rampen en noodsituaties zorgen we nog steeds voor noodhulp voor de noodlijdenden.

Samenwerking

We werken nauw samen met lokale scholen en gemeenschappen om kinderen en jongeren te identificeren die baat kunnen hebben bij onze steun. We werken ook samen met andere organisaties en individuen om onze impact te maximaliseren.

Zie menu hulpverlening voor een uitgebreide beschrijving en foto's van onze hulpverlening.


Hieronder alvast een overzicht in foto's.