We hebben opnieuw een reis achter de rug naar het mooie Sri Lanka (van 18 januari tot 9 februari).


Bedoeling van deze reis was om de bestaande projecten te bezoeken, en nieuwe uitdagingen aan te gaan.


Onze hoofdbedoeling blijft om schoolkansen te geven aan kansarme kinderen in Sri Lanka, in het binnenland, aan de westkust en de zuidkust. Intussen helpen we reeds 320 kinderen om hun schoolbenodigdheden en uniform aan te kopen. Overal kunnen we vaststellen dat onze 20 € per kind meer dan welkom is in de eenoudergezinnen, of de kansarme gezinnen waar het inkomen zo laag is dat schoolgaan er een probleem is. Ook de medische steun aan zieken is zeer gewaardeerd.

In de eerste week van ons verblijf, stonden naast het scholarship nog tal van andere projecten op het progamma. Er was de eerste steenlegging van een huisje voor een alleenstaande moeder, die haar huis zag instorten door het wassende water van de tsunami. De ceremonie die geleid werd door een boeddhistische monnik zal ons nog lang bij blijven.

De vrouwengroepen, die steun geven aan weduwen en alleenstaande moeders om via microkredieten een huisarbeid op te staten zodat ze een eigen inkomen kunnen verwerven, liggen ons ook zeer nauw aan het hart. We konden ze aan het werk zien in Negombo, in Colombo, in Nuwara Eliya en in Ratnapura. Daar konden we ook het project van een tiental straatkinderen (basisopvoeding) bezoeken.


Het tweede deel van de reis had een heel andere inpakt.

Gedurende 6 dagen konden we helpen met de bouw van 7 WC's en 4 urinoirs in een staatsschool in Negombo. Deze school van 750 leerlingen had geen sanitaire voorzieningen, en een groot tekort aan drinkwater. Met financiële middelen van de VZW werd de bouw van het sanitaire blok een feit, alsook de voorziening van een waterreservoir voor 1000 liter extra drinkwater. Broer Eric en vriendin Netje gaven het beste van zichzelf, en waren heel erg in hun nopjes toen ook de kinderen van de school meehielpen bij de opruiming van puin en vuil die op de speelplaats overal rondslingerden. Ook de directeur (principal) van de school was zeer gelukkig met de verbeteringen en de verfraaiing van de school.


Het bezoek aan de woonomgeving van de vissers van Negombo, en het strand met de visdrogerijen, was voor Eric aangrijpend. Het voorstel van Netje om op deze plaats een sanitair blok te bouwen voor de in armoede levende vissersgezinnen, wordt volgend jaar in januari waarschijnlijk werkelijkheid.


Ook in het binnenland, meer bepaald in de theeplukgebieden, is armoede nog zeer schrijnend. Er is nog veel werk aan de winkel, en we zijn ook nog niet van plan Sri Lanka los te laten!